Matura

Czy bez znajomości języka angielskiego możliwe jest zrobienie kariery w międzynarodowym, prężnie rozwijającym się przedsiębiorstwie? Nie. Czy nauka języka angielskiego – słownictwa, gramatyki itd. jest lubiana przez uczniów. Nie. Czy aby dostać się na prestiżowe, przyszłościowe studia, należy zdobyć wysoki wynik na egzaminie maturalnym z języka angielskiego? Zazwyczaj tak. Po udzieleniu odpowiedzi na te pytania wydaje się oczywistym, że zdanie matury z języka angielskiego jest w wielu przypadkach konieczne, aby zadbać o swoją przyszłość – opracowanie matura angielski – Tania Książka jest w tym względzie niezwykle pomocne.

“Matura. Język angielski” – dlaczego to opracowanie jest pomocne w zdaniu egzaminu dojrzałości?

Kluczem do zdania egzaminu maturalnego z dobrym wynikiem, niezależnie od przedmiotu, jest sumienna i systematyczna nauka wiedzy teoretycznej, której towarzyszy wykonywanie licznych praktycznych ćwiczeń. Aspekt ten jest szczególnie ważny w przypadku egzaminu dojrzałości, bowiem aby go zdać i uzyskać satysfakcjonujący wynik, konieczne jest zarówno posiadanie teoretycznej wiedzy, jak i znajomość sposobów rozwiązywania typowych maturalnych zadań.

Niniejsze opracowanie pomaga maturzyście w osiągnięciu tych celów. Pozycja ta składa się z dwóch części:

  • praktycznej, na którą składają się zadania zaczerpnięte wprost z egzaminów maturalnych, które miały miejsce w latach poprzednich, oraz stworzone na ich podstawie zadania autorskie. Ćwiczenia znajdujące się w kompendium dotyczą zagadnień, których znajomość jest wymagana w celu ukończenia egzaminu dojrzałości z wynikiem pozytywnym. Dzięki niniejszemu opracowaniu możliwe jest zatem przećwiczenie np. takich zagadnień, jak czasy przeszłe w języku angielskim (Past Simple, Past Continuous, Past Simple, Past Perfect), mowa zależna, czy sposób użycia zaimków. Oprócz tego, w książce znajdują się liczne zadania zamknięte sprawdzające poziom znajomości gramatyki oraz polecenia polegające na napisaniu obszernej wypowiedzi pisemnej (e-mail, rozprawka itd.);
  • teoretycznej, w ramach której przedstawiono zagadnienia teoretyczny w przystępnej dla czytelnika i opatrzonej licznymi tabelami oraz schematami, acz zwięzłej formie. Dzięki temu, maturzysta jest w stanie przypomnieć sobie oraz usystematyzować posiadaną wiedzę na temat gramatyki języka angielskiego.

Kilka słów o autorach

Niniejsze opracowanie to dzieło owocnej pracy grupy doświadczonych pedagogów. Książka została stworzona o młodych ludziach, którzy stoją przed jednym z najważniejszych momentów w swoim życiu – egzaminem dojrzałości.