Angielski jest obecnie językiem globalnym; nieprzypadkowo język ten uważa się za współczesną łacinę, bowiem mowa starożytnych Rzymian także była używana w czasach antycznych w niemal całym znanym świecie. Z drugiej strony, nieznajomość angielskiego jest dziś postrzegana za wielką słabość, niemalże analfabetyzm. Osiągnięcie zadowalającego wyniku na egzaminie maturalnym wymaga dużego wysiłku – matura angielski jest jednak niezwykle pomocna w wykonaniu tego zadania.

‘’Matura. Język angielski” – dlaczego warto sięgnąć po tą pozycję?

Język angielski to jeden z maturalnych przedmiotów, który, oprócz obowiązkowej części podstawowej, można zdawać także na poziomie rozszerzonym. Jest to dobry wybór dla tych, którzy zamierzają wybrać karierę związaną z edukacją czy handlem i biznesem międzynarodowym. Należy jednak pamiętać, że opanowanie języka angielskiego w stopniu zaawansowanym to nic łatwego. Aby osiągnąć dobry wynik na egzaminie maturalnym, maturzysta musi wykonać szereg zadań o zróżnicowanym poziomie trudności, wymagających dużej wiedzy gramatycznej, znajomości słownictwa, umiejętności czytania ze zrozumieniem tekstów oraz napisania tekstu na zadany temat.

W książce ‘’Matura. Język angielski” zawiera m.in. zadania maturalne wprost zaczerpnięte z egzaminów z lat poprzednich oraz zadania stworzone bezpośrednio na potrzeby tego podręcznika. Jest to duży atut – dzięki wykonaniu ćwiczeń uczeń będzie w stanie dobrze przygotować się do poprawnego wykonania podobnych zadań w trakcie egzaminu dojrzałości. W niniejszym opracowaniu umieszczono też informacje na temat najważniejszych zagadnień gramatycznych, których znajomość jest niezbędna do zdania egzaminu. A zatem, oprócz ćwiczeń praktycznych, maturzysta będzie miał możliwość przypomnienia sobie np. sposobu użycia czasu Present Perfect czy zasad tworzenia mowy zależnej. Informacje przedstawiono w przystępnej formie, a tabele oraz schematy są pomocne w przyswojeniu wiedzy.

Wiedza oraz zadania praktyczne dotyczą wszystkich obszarów tematycznych, których znajomość należy udowodnić podczas egzaminu. Treść podręcznika jest zgodna z obecnie obowiązującą podstawą programową.

Podsumowanie

Przygotowany przez nas zbiór zadań jest efektem pracy pedagogów z dużym doświadczeniem. Dzięki ich wiedzy niemalże każdy uczeń może przygotować się do egzaminu maturalnego z języka angielskiego oraz, co jest równie ważne, uzyskać wysoki wynik.