Tag: angielski poziom podstawowy

Matura z angielskiego

W obecnych czasach znajomość języka angielskiego nie jest już rzadko spotykanym atutem; jest to właściwie już obowiązek. Nieznajomość tego języka jest dziś uważana w środowisku zawodowym za oznakę niskich kwalifikacji, a nawet za pewną formę analfabetyzmu. Pewnym etapem w edukacji na tym polu jest egzamin maturalny, jednakże osiągnięcie wysokiego wyniku na maturze możliwe jest jedynie w efekcie dobrej znajomości języka – dzięki matura angielski jest to możliwe (https://www.taniaksiazka.pl/t/matura-jezyk-angielski-2021).

‘’Matura. Język angielski” – co zawiera opracowanie?

Język angielski to jeden z nielicznych maturalnych przedmiotów, który z jednej strony jest przedmiotem obowiązkowym, zaś z drugiej – istnieje możliwość zdawania egzaminu także na poziomie rozszerzonym. Wybór języka angielskiego to dobra opcja dla maturzystów planujących karierę w edukacji bądź w biznesie – we współczesnych przedsiębiorstwach działających na rynkach międzynarodowych język angielski jest nieodzownym elementem komunikacji. Jak już jednak wspomniano – opanowanie języka angielskiego w stopniu pozwalającym na swobodne porozumiewanie się nie jest niczym prostym. W celu zdania egzaminu maturalnego od maturzysty wymaga się wykonania zróżnicowanych zadań, wymagających znajomości słownictwa i gramatyki, rozumienia języka angielskiego w mowie oraz umiejętności czytania ze zrozumieniem tekstów i tworzenia rozbudowanych wypowiedzi pisemnych na wskazany temat. Liczne przykłady takich zadań znajdują się w niniejszym opracowaniu

‘’Matura. Język angielski” obejmuje  m.in. zadania maturalne z lat poprzednich oraz autorskie zadania stworzone na potrzeby podręcznika. Dzięki wykonaniu wszystkich ćwiczeń uczeń zostanie w pełni przygotowany poprawnego rozwiązania analogicznych zadań w trakcie swojego egzaminu dojrzałości – jednego z przełomowych wydarzeń w swoim życiu. W opracowaniu umieszczono również liczne, acz zwięzłe informacje na temat wybranych zagadnień gramatycznych – ich znajomość jest bowiem niezbędna do zdania egzaminu i uzyskania satysfakcjonującego wyniku. A zatem, dzięki niniejszemu opracowaniu, uczeń uzyskuje możliwość utrwalenia sposobu użycia czasu Past Simple czy zasad stosowania passive voice.

Informacje ukazano w przystępnej dla czytelnika formie m.in. dzięki licznym tabelom oraz elementom graficznym. Przedstawione w książce zagadnienia teoretyczne oraz ćwiczenia praktyczne dotyczą wszystkich części tematycznych, których znajomość jest wymagana podczas egzaminu. Co ważne, treść podręcznika jest w pełni zgodna z obowiązującą podstawą programową.

Podsumowanie

Przygotowane opracowanie to efekt sumiennej pracy pedagogów z wieloletnim doświadczeniem. Dzięki ich wiedzy oraz znajomości potrzeb ucznia niemalże każdy może przygotować się do matury z języka angielskiego oraz uzyskać wysoki wynik i kontynuować swoją edukację na studiach wyższych.

 

 
Matura

Czy bez znajomości języka angielskiego możliwe jest zrobienie kariery w międzynarodowym, prężnie rozwijającym się przedsiębiorstwie? Nie. Czy nauka języka angielskiego – słownictwa, gramatyki itd. jest lubiana przez uczniów. Nie. Czy aby dostać się na prestiżowe, przyszłościowe studia, należy zdobyć wysoki wynik na egzaminie maturalnym z języka angielskiego? Zazwyczaj tak. Po udzieleniu odpowiedzi na te pytania wydaje się oczywistym, że zdanie matury z języka angielskiego jest w wielu przypadkach konieczne, aby zadbać o swoją przyszłość – opracowanie matura angielski – Tania Książka jest w tym względzie niezwykle pomocne.

“Matura. Język angielski” – dlaczego to opracowanie jest pomocne w zdaniu egzaminu dojrzałości?

Kluczem do zdania egzaminu maturalnego z dobrym wynikiem, niezależnie od przedmiotu, jest sumienna i systematyczna nauka wiedzy teoretycznej, której towarzyszy wykonywanie licznych praktycznych ćwiczeń. Aspekt ten jest szczególnie ważny w przypadku egzaminu dojrzałości, bowiem aby go zdać i uzyskać satysfakcjonujący wynik, konieczne jest zarówno posiadanie teoretycznej wiedzy, jak i znajomość sposobów rozwiązywania typowych maturalnych zadań.

Niniejsze opracowanie pomaga maturzyście w osiągnięciu tych celów. Pozycja ta składa się z dwóch części:

  • praktycznej, na którą składają się zadania zaczerpnięte wprost z egzaminów maturalnych, które miały miejsce w latach poprzednich, oraz stworzone na ich podstawie zadania autorskie. Ćwiczenia znajdujące się w kompendium dotyczą zagadnień, których znajomość jest wymagana w celu ukończenia egzaminu dojrzałości z wynikiem pozytywnym. Dzięki niniejszemu opracowaniu możliwe jest zatem przećwiczenie np. takich zagadnień, jak czasy przeszłe w języku angielskim (Past Simple, Past Continuous, Past Simple, Past Perfect), mowa zależna, czy sposób użycia zaimków. Oprócz tego, w książce znajdują się liczne zadania zamknięte sprawdzające poziom znajomości gramatyki oraz polecenia polegające na napisaniu obszernej wypowiedzi pisemnej (e-mail, rozprawka itd.);
  • teoretycznej, w ramach której przedstawiono zagadnienia teoretyczny w przystępnej dla czytelnika i opatrzonej licznymi tabelami oraz schematami, acz zwięzłej formie. Dzięki temu, maturzysta jest w stanie przypomnieć sobie oraz usystematyzować posiadaną wiedzę na temat gramatyki języka angielskiego.

Kilka słów o autorach

Niniejsze opracowanie to dzieło owocnej pracy grupy doświadczonych pedagogów. Książka została stworzona o młodych ludziach, którzy stoją przed jednym z najważniejszych momentów w swoim życiu – egzaminem dojrzałości.