W obecnych czasach znajomość języka angielskiego nie jest już rzadko spotykanym atutem; jest to właściwie już obowiązek. Nieznajomość tego języka jest dziś uważana w środowisku zawodowym za oznakę niskich kwalifikacji, a nawet za pewną formę analfabetyzmu. Pewnym etapem w edukacji na tym polu jest egzamin maturalny, jednakże osiągnięcie wysokiego wyniku na maturze możliwe jest jedynie w efekcie dobrej znajomości języka – dzięki matura angielski jest to możliwe (https://www.taniaksiazka.pl/t/matura-jezyk-angielski-2021).

‘’Matura. Język angielski” – co zawiera opracowanie?

Język angielski to jeden z nielicznych maturalnych przedmiotów, który z jednej strony jest przedmiotem obowiązkowym, zaś z drugiej – istnieje możliwość zdawania egzaminu także na poziomie rozszerzonym. Wybór języka angielskiego to dobra opcja dla maturzystów planujących karierę w edukacji bądź w biznesie – we współczesnych przedsiębiorstwach działających na rynkach międzynarodowych język angielski jest nieodzownym elementem komunikacji. Jak już jednak wspomniano – opanowanie języka angielskiego w stopniu pozwalającym na swobodne porozumiewanie się nie jest niczym prostym. W celu zdania egzaminu maturalnego od maturzysty wymaga się wykonania zróżnicowanych zadań, wymagających znajomości słownictwa i gramatyki, rozumienia języka angielskiego w mowie oraz umiejętności czytania ze zrozumieniem tekstów i tworzenia rozbudowanych wypowiedzi pisemnych na wskazany temat. Liczne przykłady takich zadań znajdują się w niniejszym opracowaniu

‘’Matura. Język angielski” obejmuje  m.in. zadania maturalne z lat poprzednich oraz autorskie zadania stworzone na potrzeby podręcznika. Dzięki wykonaniu wszystkich ćwiczeń uczeń zostanie w pełni przygotowany poprawnego rozwiązania analogicznych zadań w trakcie swojego egzaminu dojrzałości – jednego z przełomowych wydarzeń w swoim życiu. W opracowaniu umieszczono również liczne, acz zwięzłe informacje na temat wybranych zagadnień gramatycznych – ich znajomość jest bowiem niezbędna do zdania egzaminu i uzyskania satysfakcjonującego wyniku. A zatem, dzięki niniejszemu opracowaniu, uczeń uzyskuje możliwość utrwalenia sposobu użycia czasu Past Simple czy zasad stosowania passive voice.

Informacje ukazano w przystępnej dla czytelnika formie m.in. dzięki licznym tabelom oraz elementom graficznym. Przedstawione w książce zagadnienia teoretyczne oraz ćwiczenia praktyczne dotyczą wszystkich części tematycznych, których znajomość jest wymagana podczas egzaminu. Co ważne, treść podręcznika jest w pełni zgodna z obowiązującą podstawą programową.

Podsumowanie

Przygotowane opracowanie to efekt sumiennej pracy pedagogów z wieloletnim doświadczeniem. Dzięki ich wiedzy oraz znajomości potrzeb ucznia niemalże każdy może przygotować się do matury z języka angielskiego oraz uzyskać wysoki wynik i kontynuować swoją edukację na studiach wyższych.